Humanistiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Postadress: Humanistiska Föreningen, Box 50096, 104 05 Stockholm · Besöksadress: Gula villan, Svante Arrhenius väg 33, 114 18 Stockholm · Tel: 08-16 76 64 · Fax: 08-16 76 66 · Epost:

Onsdag 10/02

Onsdagspub
18:00
Varje onsdag har vi pub på Gula Villan. Kom efter dagens pluggande och slappna av med god mat och... (visa mer)

Exportera kalender (iCalendar-format)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

:

:

Filosofiska föreningen

Filosofiska föreningen verkar för ett engagerat filosofiskt samtal på universitetet. Vi vill samla och roa filosofistuderande på alla nivåer, en viktig uppgift i den korridorskalla myrstack som är Stockholms universitet.

Föreningen grundades i oktober 2000. Våran verksamhet består bl.a. av diskussionsklubben Filosofika, olika bok- och studiecirklar, pubkvällar och att anordna föreläsningar eller debatter. Mer detaljerat om våra aktiviteter kan du läsa nedan.

Föreningen har en styrelse som väljs årsvis och svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen väljs vid årsmötet. Medlemskap är gratis och medlem blir man enklast genom att gå in på våran ouppdaterade hemsida www.filosofiska.se och prenumerera på medlemsbrevet (vilket också innebär att du får information om våra olika aktiviteter).

Bli medlem i Filosofiska föreningen!

Aktiviteter

Filosofika

En filosofisk diskussionsklubb varannan vecka på valfritt tema. Tema och tid brukar meddelas på Facebook(i gruppen Filosofiska Föreningen), inga förkunskaper om ämnet krävs! Fika bjuder vi på. Vanligtvis håller vi till på Gula Villans övervåning, i konferensrummet.

Pubar

Vi har som mål att anordna minst två pubar per termin, ofta brukar pubarna hållas i samband med en föreläsning eller debatt, men vanliga pubar där man kan hänga med klasskamrater förekommer också.

Inspark

FF brukar ha en inspark för de som läser Praktisk eller Teoretisk Filosofi I i början av varje termin. På insparken brukar vi ha några från institutionen som ger en lite mer personlig presentation av filosofiämnet, några mindre aktiviteter och mat + dryck att köpa. Inga blå overaller eller mystiska initiationsriter.

Filosofilm

Filosofilm är en grupp studenter som träffas regelbundet och kollar på film ”med filosofiskt tema”. Ofta gör något försök till analys efteråt. Information om när och hur meddelas på samma sätt som Filosofika på Facebook.

Filstock

Den årliga filosofifestivalen som FF anordnar i slutet av Maj varje år. Vi brukar bjuda in talare, ha liveband, debatter, filosofiska installationer och trevligt samkväm. 2009 hade vi bl.a. Katlin Farkas som pratade om Descartes olika skeptiska hypoteser, Jonas Ohlson om moralisk fiktionalism, Jonna Bornemark om rationalitet och Jens Johansson om döden.

Utöver detta så brukar vi ha en del småaktiviteter och väldigt trevliga styrelsemöten och middagar. Om du är intresserad av att ordna en bok- eller studiecirkel, eller bara i allmänhet är intresserad av att hänga med filosofer, ta kontakt med oss! Vi vet hur man gör.

Kontakt: filosofiska@filosofiska.se
Hemsida: www.filosofiska.se
Facebook: Filosofiska Föreningen